Rząd zapowiedział wprowadzenie kolejnych rozwiązań w ramach tzw. Tarczy Antyputinowskiej. Ich celem ma być ochrona polskich rodzin przed negatywnymi skutkami gospodarczymi związanymi z agresją Rosji na Ukrainę oraz inflacją, z którą zmaga się cały świat.

W ramach planowanych zmian będzie m.in. obniżenie PIT z 17 do 12 proc. dla osób na skali podatkowej czy wyłączenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z podstawy opodatkowania dla osób na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej.

Nowe ogłoszone dzisiaj rozwiązania podatkowe to:

Obniżka stawkę PIT z 17 do 12 proc.

 • Niższa stawka podatku do 120 tys. zł. Oznacza to obniżenie podatku o 5 p.p., czyli prawie o 1/3,
 • dla podatników na skali podatkowej: emerytów i rencistów, pracowników, zleceniobiorców, przedsiębiorców,
 • to korzystna zmiana dla 25 mln podatników,
 • podatnicy na skali podatkowej, którzy nie płacą podatku: niemal 6,7 mln zł w 2021 r., prawie 15,2 mln zł po zmianach od 1 lipca 2021 r.


Wyłączenie składki zdrowotnej z podstawy opodatkowania

 • Dla przedsiębiorców na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej,
 • to korzystna zmiana dla 14 mln podatników.

Wprowadzone zostaną korzystniejsze zasady stosowania kwoty wolnej przy zaliczkach – dla wieloetatowców

 • Zmienione mają być zasady, na jakich płatnicy uwzględniają kwotę zmniejszającą zaliczkę na PIT,
 • przy zbiegu kilku umów podatnik będzie mógł upoważnić maksymalnie 3 płatników (pracodawców, zleceniodawców, ZUS) do zmniejszania zaliczek na PIT (3600 zł). 
 • 300 zł przy jednej umowie, 2 razy 150 zł przy dwóch umowach i 3 razy po 100 zł przy trzech umowach.

Planowane jest korzystniejsze zasady stosowania kwoty wolnej przy zaliczkach – dla osób składających PIT-2 

 • Będzie obowiązywał jednolity system obliczania zaliczek,
 • wynagrodzenie płatnika zostanie podwyższone,
 • zostanie zwiększona rola płatnika w procesie składania oświadczeń PIT-2 przez pracowników.

Wrócić ma możliwość wspólnego rozliczenia z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców 

 • Jest to odpowiedź a postulaty samotnych rodziców – odzyskają oni prawo do wspólnego rozliczania z dzieckiem – skorzystają dwa razy z kwoty wolnej 30 tys. zł,
 • wspólne rozliczenie zastąpi ulgę dla samotnych rodziców w wysokości 1500 zł.

Preferencje podatkowe dla rodziców, opiekunów i dzieci 

 • Zwiększona ma być kwota zarobków, jaką może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców – z 3089 zł do 16061,28 zł w 2022 r. (12-krotność renty socjalnej),
 • renty rodzinne małoletnich dzieci nie będą doliczane do dochodów rodziców. Dziecko jako odrębny podatnik również będzie korzystać z kwoty wolnej 30 tys. zł,
 • ulgi podatkowe (ulga dla młodych, na powrót, dla rodzin 4+, pracujących seniorów) będą obejmowały również zasiłki macierzyńskie przyznawane rodzicom i opiekunom przyjmującym dzieci na wychowanie.


1 proc. dla organizacji pożytku publicznego

 • Planowane jest wprowadzenie specjalny mechanizm łagodzący skutki zmniejszonego wpływu z 1 proc. PIT dla sektora OPP,
 • wyrównana ma być różnica, jeśli łączna kwota środków przekazanych z 1 proc. PIT w danym roku dla sektora OPP będzie niższa niż w 2022 r.

Dochody samorządów na stabilnym poziomie. Samorządy otrzymają rekompensatę z tytułu spadku dochodów podatkowych polegającą na:

 • zwiększeniu subwencji rozwojowej,
 • lub uzupełnieniu subwencji ogólnej.

Wydłużony zostanie termin na przekazywanie JPK CIT i PIT 

 • Odpowiadamy na postulaty księgowych i przedsiębiorców – wydłużamy termin na przekazywanie JPK CIT/PIT,
 • nowe terminy to 2025 r. 

Projekt powyższych rozwiązań czekają teraz konsultacje społeczne, a następnie muszą przejść drogę legislacyjną.
ŹRÓDŁOgov.pl
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments