W czwartek, 13 lutego podpisano umowę pomiędzy Zespołem Szkół Transportowo – Elektrycznych oraz firmą Mahle Behr w sprawie płatnych staży dla uczniów szkoły. Już w poniedziałek 3 uczniów rozpocznie pierwszy staż.

– Zakład Mahle Behr zdecydował się na przyjęcie trzech uczniów na tzw. staż uczniowski – mówił Marek Wojtasz, dyrektor Zespołu Szkół Transportowo – Elektrycznych w Ostrowie Wielkopolskim. – Jest to zupełnie nowa forma funkcjonująca w prawie oświatowym w Polsce od września 2019 roku. Dotychczas w Polsce uczniowie mogli odbywać praktyczną naukę zawodu w ramach tzw. przygotowania zawodowego u pracodawcy albo praktycznej nauki zawodu u pracodawcy albo też szkolnych zajęć praktycznych w szkole. Do tego dochodzi nowa forma staż uczniowski. Polega to na tym, że pracodawca umawia się ze szkołą i z uczniem, że ten staż będzie trwał określony czas. W przypadku pozostałych form ten czas był sztywny, ustalany przez państwo i w trakcie tego stażu uczeń będzie nabywał wiedzę zgodną z programem nauczania, ale także wiedzę dodatkową, specjalizacyjną, dotyczącą tego zawodu i pomagającą mu w ewentualnym przyszłym zatrudnieniu w tej firmie.

Pierwszych trzech uczniów rozpocznie staż już w najbliższy poniedziałek. Są to uczniowie 3 klasy szkoły branżowej I stopnia. Staż będzie dla uczniów płatny.

– Potrzebuje pracowników wykwalifikowanych – mówił Zdzisław Kujawa, dyrektor MAHLE Behr. – Nie ma w Ostrowie uniwersytetu, więc zaczynamy od pracy ze szkołami, które kształcą w zawodach, techników. My oczywiście dajemy taką możliwość, że ci ludzie w przyszłości będą mogli podnosić swoje kwalifikacje.

– Bardzo często kiedy spotykam się z przedsiębiorcami słyszę, dlaczego ci młodzi ludzie nie zostaną w Ostrowie, nie pracują w naszych zakładach pracy tylko odpływają – mówi Paweł Rajski, starosta ostrowski. – Myślę, że jedną z przyczyn jest brak jakieś dobrej współpracy miedzy szkolnictwem zawodowym a przedsiębiorcami i to jest właśnie przykład, ze to dzisiejsze porozumienie, które zostało podpisane, to jest zupełna nowość, że o to jest firma, która jest gotowa przyjąć póki co tylko trzech uczniów, ale jest to początek i za tym pójdą kolejni uczniowie.

W ramach podpisanego porozumienia firma Mahle Behr akceptuje to, że ZST-E od września będzie kształcił w nowym zawodzie – Technik Spawalnictwa, który to zawód zgodnie z prognozą MEN ma być szczególnie potrzebny dla gospodarki kraju.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments