Jednogłośnie ,,za’’ radni powiatowi udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu Ostrowskiego za wykonanie budżetu w 2018 roku. – To był historyczny, najlepszy rok pod względem inwestycyjnym w całej historii istnienia powiatów – mówił Starosta Ostrowski analizując wskaźniki budżetowe.

Sesja absolutoryjna określana jako jedna z dwóch najważniejszych w roku, odbyła się 25 czerwca 2019 r. W 2018 r. dochody wyniosły 166,3 mln zł. co stanowiło 99,6 proc. planu. Wydatki ogółem były na poziomie 174,1 mln zł osiągając 98,7 proc. planu.

Zgodnie z prawem dokumenty budżetowe były przedmiotem analizy Komisji Rewizyjnej, a szczegółowe sprawozdanie z kontroli przedstawił jej przewodniczący Józef Wajs.

– Wydatki majątkowe na poziomie ponad 37 mln dla tych , którzy znają realia powiatowe musi robić wrażenie. To jest najlepszy rok w historii. To był efekt rozsądnej prorozwojowej polityki finansowej, która w 2018 miała swój finał. Te kwoty świadczą również o umiejętności pozyskiwania środków zewnętrznych, co jest mocną stroną naszego powiatu. Kiedy rekomendowałem radnym budżet na 2018 r. mówiłem, że jest prorozwojowy. Ten wynik potwierdza prawdziwość tamtych słów. – mówił Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

Starosta wyjaśniał, że osiągniecie tak wysokich wskaźników inwestycyjnych poprzedzone było spłatą zobowiązań finansowych, po to by powiat mógł mieć środki na wkład własny w przypadku projektów z dofinansowaniem unijnym.

– Wielokrotnie dziękowałem Radzie za to, że mimo pokus potrafiliśmy w ryzach utrzymać finanse. To bardzo ważne, bo w przypadku środków unijnych trzeba często mieć wkład własny, a nawet najpierw pokrywać wydatek, by później otrzymać zwrot – wyjaśniała Starosta.

Wydatki inwestycyjne w poszczególnych działach charakteryzowały się także utrzymaniem zbliżonego poziomu. W przypadku infrastruktury drogowej w 2017 r. wyniosły 21,9 mln zł, a w 2018 22,4 mln zł. Podobna tendencja wystąpiła w przypadku wydatków oświatowych.

Do największych inwestycji 2018 r. należy zaliczyć budowę drogi Strzegowa-Gostyczyna (I etap), ścieżki rowerowej z Ostrowa do Michałkowa, modernizacja drogi Sulisław–Przybysławice, budowa ronda wraz ze ścieżką rowerową na ul. Wysockiej. W dziedzinie zdrowia było to oddanie nowego SOR-u wraz z częścią dedykowaną dzieciom i młodzieży, nowy Oddział Chirurgii Dziecięcej i Traumatologii wraz Wielkopolskim Centrum Oparzeń. Inwestycją 25-lecia w oświacie było powstanie Centrum Kształcenia Praktycznego oraz zakończenie projektu budowy boisk zewnętrznych.

Za udzieleniem absolutorium opowiedziały się wszystkie kluby Rady Powiatu Wszyscy radni podkreślali i docenili rolę Skarbnika Powiatu Donaty Kupczyk odpowiedzialnej za powiatowe finanse przekazując jej na zakończenie posiedzenia bukiet kwiatów.

Podczas tej sesji Rada wygasiła mandat Dariusza Berka, który objął funkcję Wicewójta Gminy Sośnie.
ŹRÓDŁOPowiat Ostrowski
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments