Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrowie Wielkopolskim wzbogaciła się o cenne narzędzie diagnostyczne tzw. ADOS – 2 do diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu dzieci od 12 miesiąca życia, młodzieży i osób dorosłych.  Jest to tzw. „złoty standard” diagnozy autyzmu na świecie.

– Dziękuję Zarządowi Powiatu Ostrowskiego za pozytywne ustosunkowanie się do naszego wniosku, dzięki czemu mogliśmy zakupić to urządzenie, które bardzo przyda się w pracy naszej placówki – powiedziała Violetta Miszkin, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrowie.

ADOS-2 jest wystandaryzowanym protokołem bezpośredniej obserwacji, składającym się  z pięciu modułów zróżnicowanych pod względem wieku i rozwoju językowego osoby badanej. Posiada wysokie i bardzo wysokie właściwości psychometryczne. Zastosowanie badania ADOS-2 pozwala na postawienie bardziej wiarygodnej diagnozy – specjaliści zatrudnieni w Poradni nie muszą już opierać się na ogólnym „wrażeniu”, mają do dyspozycji zestaw prób, na podstawie których oceniają obserwowane zachowanie według określonych wytycznych.

Bateria służy również do oceny postępów w trakcie terapii oraz do wyznaczania mocnych i słabszych stron naszych podopiecznych. Wszystkich zatroskanych o rozwój swoich dzieci zapraszamy na bezpłatną, a przede wszystkim kompleksową i interdyscyplinarną diagnozę do naszej Poradni, przy ul. Królowej Jadwigi 1.

Zobacz również: Remont ginekologii nabiera tempa