Fot: UM Ostrów

Prezes Zarządu Centrum Rozwoju Komunalnego Bartosz Ziółkowski w rozesłanym  komunikacie poinformował o zmianach w Ostrowskim Parku Przemysłowym oraz planowanym połączeniem obu spółek.

„W związku z decyzją Pani Prezydent Beaty Klimek o powołaniu na funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Pana Mikołaja Kostki, dotychczasowego Prezesa Zarządu Ostrowskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o., Spółka przyjęła złożoną przez Niego rezygnację z pełnionej funkcji.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. desygnowało do bieżącego zarządzania spółką Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o. Panią Małgorzatę Sikorę – doświadczoną ekonomistkę i główną księgową, posiadającą odpowiednie uprawnienia oraz 20-letnie doświadczenie w merytorycznej pracy na rzecz ostrowskiego sektora komunalnego, która została oddelegowana do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

Decyzje te mają na celu zapewnienie spójności rozpoczętych już wcześniej przez Zarządy Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. i Ostrowskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o., działań związanych z planowanym połączeniem obu Spółek. Jednym z pierwszych i ważniejszych kroków w tym zakresie było skierowanie do Zarządu Województwa Wielkopolskiego, jako Instytucji Zarządzającej projektem realizowanym przez Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o., wniosku o wyrażenie zgody na przeprowadzenie procesu połączenia Spółek, gdyż jest to warunek konieczny do dalszego prowadzenia tego procesu. Po uzyskaniu odpowiedzi Zarządu Województwa Wielkopolskiego władze obu Spółek będą podejmować dalsze, właściwe działania.

Docelowa koncepcja połączenia samodzielnej dotychczas spółki Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o. ze strukturami Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. ma doprowadzić do oszczędności oraz jeszcze bardziej efektywnej i spójnej realizacji przedsięwzięć w obszarze miejskiej gospodarki komunalnej zgodnie z założeniami Strategii Centrum Rozwoju Komunalnego na lata 2018-2024.”
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments