fot: pixabay.com

Z dniem 1 sierpnia 2019 roku zmienił się Regulamin przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.

Zgodnie ze zmianą regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski teraz w przypadku wyboru stypendium w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów, trzeba wskazać rodzaj kosztów, o których pokrycie występuje się za dany okres. Stypendium będzie wypłacone pod warunkiem przedstawienia w wymaganym terminie oryginałów rachunków, faktur oraz innych imiennych dokumentów dotyczących dofinansowanych kosztów zakupów lub opłat.

W praktyce zmiana ta oznacza możliwość dofinansowania poniesionych kosztów edukacyjnych wyłącznie na podstawie imiennych dowodów zakupu wystawionych na ucznia bądź rodzica.

Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest m.in. spełnienie kryterium dochodowego, które wynosi obecnie 528,00 zł netto na osobę w rodzinie.

Wnioski o przyznanie świadczenia corocznie składa się w terminie od 1 do 15 września.
ŹRÓDŁOUM Ostrów
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments