Podczas XVIII Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego radny Damian Grzeszczyk złożył interpelacje w sprawie wysokości premii lub nagród przyznawanych w ostrowskim Urzędzie Miejskim. Jak wynika z odpowiedzi w ciągu 10 ostatnich lat najmniej wypłacono w 2014 roku, bo trochę ponad 550 tysięcy złotych, a najwięcej bo ponad 1,4 mln w 2018.

Jak czytamy w odpowiedzi na interpelacje zgodnie z regulaminem premiowania pracowników Urzędu Miejskiego – „Pracownikom zatrudnionym na podstawie umowę o prace za sprawne, terminowe i prawidłowe realizowanie powierzonych obowiązków przysługuje premia.” Może ona być „zwiększona, zmniejszona lub nieprzyznana w zależności od staranności i zaangażowania wypełnianych przez pracownika obowiązków służbowych.

Takie środki zostały przeznaczone na premie w latach 2009 – 2019

2009 – 598 206,61 zł
2010 – 700 483,25 zł
2011 – 728 582,21 zł
2012 – 597 525,40 zł
2013 – 732 360,76 zł
2014 – 550 923,07 zł
2015 – 943 659,42 zł
2016 – 985 240,08 zł
2017 – 1 245 985,96 zł
2018 – 1 418 389,87 zł
2019 – 1 030 430,64 zł

Jak czytamy w opublikowanej odpowiedzi na interpelacje – „Na wielkość wypłaconych premii ma wpływ między innymi, wysokość wynagrodzenia oraz liczba osób uprawnionych do jej wypłaty. Od 2009 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło z kwoty 1.276,00 do 2.600,00zł brutto, czyli o ok. 104%. Średnia kwota wypłaconej premii w 2009 roku wynosiła 3.216,65zł brutto, a w 2019 roku 4.815,10zł, czy wzrost wypłaconej premii dla pracownika wynosi tylko ok. 50%.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments