krew krwiodawstwo
zdjęcie poglądowe, fot: pixabay,com

Na dzień 27 lutego 2020, jak informuje na swojej stronie Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu stan grupy krwi AB RH- jest bardzo niski, a czterech innych grup niski. Najbliższa akcja odbędzie się już w niedzielę w Przygodzicach.

Jak widać na poniższej grafice obecnie brakuje krwi Grupy ABRH-. Natomiast stan grup 0 RH-, 0RG+, ARH- oraz ABRH+ jest określany jako niski.

fot: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu

Krew można oddać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 – 13:00 w Ostrowie w Terenowym Oddziale Regionalnego Centrum przy ostrowskim szpitalu ul. Limanowskiego 20-22. Będzie to jednak możliwe również oddanie krwi podczas organizowanych akcji wyjazdowych w naszym regionie. Najbliższa odbędzie się już w niedzielę, w Przygodzicach.

fot: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu

Jeżeli sam nie możesz oddać krwi zachęcamy do udostępniania informacji o najbliższych akcjach wyjazdowych. Może wśród Państwa znajomych znajdą się osoby, które zechcą podzielić się tym cennym darem.

Krew jest lekiem, którego niczym nie można zastąpić. Podawana jest w stanach zagrożenia życia. Najnowocześniejsze i najbardziej skomplikowane zabiegi operacyjne nie byłyby możliwe do wykonania, gdyby nie było krwi. Jedynym źródłem krwi są zdrowi ludzie, którzy rozumieją, że oddanie krwi to rodzaj posłannictwa – ludzie tacy jak Ty!

Oddając krew możesz sobie wyobrazić, że dzięki Twojemu cennemu darowi krwi czyjeś życie zostanie uratowane. Ponownie będzie się mógł uśmiechać i przede wszystkim żyć! Osoba, która otrzyma Twoją krew pozostanie nieznana, ale pamiętaj że ona też jest czyimś przyjacielem, rodzicem lub krewnym.